Hij komt er weer aan! Inmiddels is het een traditie dat Thésor jaarlijks een Benchmark opstelt. Bijzonder hieraan is dat deze Benchmark (in tegenstelling tot vele andere soortgelijke Benchmarks) vooruitkijkt. Thema van dit jaar: Rentegevoeligheid. De ECB zegt wel dat we ons geen zorgen hoeven maken over de hoge inflatie, maar hoe wapenen we ons tegen onvoorziene rentestijgingen…?

 

Waarom de Thésor Benchmark?
De Thésor Benchmark is in het leven geroepen omdat er veel vraag is vanuit onze opdrachtgevers om zich op het gebied van financiële performance en risicobeheer te kunnen vergelijken met de rest van de woningcorporatiesector. Uiteraard niet vanuit het oogpunt om de beste financiële performer te zijn of te worden, maar meer om te kijken of investeringsambities voor de toekomst nog wel financierbaar zijn. In voorgaande twee edities zijn we daarom dieper ingegaan op het (duurzaam) verdienmodel van uw woningcorporatie (Gouden driehoek) en keken we of er sprake is van een gezonde financieringsstrategie. Dit heeft bij veel woningcorporaties tot waardevolle inzichten geleid en tot aanpassing van het financieel beleid & sturing.

 

Vorig jaar hebben we een aantal regiobijeenkomsten georganiseerd met de corporaties die zich hebben laten benchmarken. In deze bijeenkomsten hebben we veel nuttige tips gekregen van de deelnemers ter verbetering. We hebben sindsdien hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Thésor Benchmark 2022.

 

Wat is nieuw aan de Thésor Benchmark 2022?
Dit jaar kiezen we als actueel thema de rentegevoeligheid van uw woningcorporatie. De kranten staan er vol mee, hoge inflatie en gaan de Centrale Banken de rente verhogen? En tegelijkertijd zien we uit eerste analyses dat het schuldrestant per vhe voor de komende 10 jaar fors stijgt door de ambitieuze opgaven die de corporaties hebben. We zien voorbeelden dat de gemiddelde schuldrestant per vhe stijgt van circa € 30k naar soms wel € 60k in 2031. De rentegevoeligheid van de corporaties neemt hierdoor sterk toe. En wat betekent dat voor uw renterisiconorm? U weet wel die bekende 15% over het schuldrestant van uw leningenportefeuille. In het voorbeeld zoals net genoemd, betekent dit dat de maximale renterisiconorm stijgt van € 4.500 naar € 9.000 per vhe. Terwijl uw financiële positie – zoals een hogere LTV en een lagere solvabiliteit – verslechtert. Eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld: uw financiële positie neemt af, terwijl uw risicopositie op de huidige renterisiconorm van 15% in absolute zin hoger wordt. Dit vraagt om bezinning op uw renterisiconorm van 15%.

 

Gaan we huidige norm van 15% aanpassen naar een lager niveau, bijvoorbeeld 10%. Of gaan we op een geheel andere norm sturen……? Het antwoord geven we in de Thésor Benchmark 2022.

 

Tot slot
Ook nieuwsgierig geworden en wilt u weten hoe uw corporatie financieel presteert en wat de rentegevoeligheid is van uw organisatie in de Thésor Benchmark? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij Thésor.

 

Bert Kampen, Edwin Schut en Ruud Pijpers