In februari 2021 komt op verzoek van onze opdrachtgevers de 3e editie van de Thésor Benchmark beschikbaar. Deze Benchmark geeft een helder inzicht in de financiële en risico-performance van uw woningcorporatie. Op basis van uw bevindingen in 2020, hebben we de Benchmark weer verder ontwikkeld en is een aantal benchmarkratio’s toegevoegd die nuttige inzichten bieden om uw financiële en risico-performance (nog) verder te optimaliseren. Het is de enige Benchmark die gebaseerd is op toekomstige cijfers en dus niet terug- maar vooruitkijkt.

 

Waarom de Thésor Benchmark?

De Thésor Benchmark is in het leven geroepen omdat er veel vraag is vanuit onze klanten om zich op gebied van financiële performance en risicobeheer te kunnen vergelijken met de rest van de woningcorporatiesector. Uiteraard niet vanuit het oogpunt om de beste financiële performer te zijn of te worden, maar meer om te kijken of investeringsambities voor de toekomst nog wel financierbaar zijn. Dit is nodig, omdat u voor forse uitdagingen staat.

In deze 3e editie gaan we dieper in op het (duurzaam) verdienmodel van uw woningcorporatie en kijken we of er sprake is van een gezonde financieringsstrategie. De Benchmark biedt u belangrijke inzichten en handvaten om uw financiële beleid & sturing nog verder te optimaliseren.

In de vorig jaar georganiseerde bijeenkomsten bleek dat steeds meer woningcorporaties de Benchmark gebruiken als belangrijk kader voor de meerjarenbegroting en/of de prestatieafspraken. Ook tonen steeds meer Raden van Commissarissen interesse in de Thésor Benchmark, omdat het houvast geeft in hun hun toezichthoudende rol.

Doel is dat u blijvend kunt voldoen aan de volkshuisvestelijke opgaven en uw investeringscapaciteit en toegang tot de kapitaalmarkt behoudt.

 

Wat is nieuw aan de Thésor Benchmark 2021?

Vorig jaar hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de corporaties die zich hebben laten benchmarken. In deze bijeenkomsten hebben we veel nuttige tips gekregen van de deelnemers ter verbetering. We hebben sindsdien hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Thésor Benchmark 2021.

Zo gaan we in de Thésor Benchmark 2021 dieper in op het duurzaam businessmodel van uw woningcorporatie in relatie tot uw investeringsopgaven. En geven we een duidelijk advies inzake uw financieringsstrategie.

Verder hebben we inzichtelijk gemaakt hoe de gemiddelde marktwaarde en beleidswaarde per vhe is en welke afslagen (beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer) uw corporatie hanteert ten opzichte van de Benchmark. Ook hebben we op verzoek een aantal hele specifieke treasury-ratio’s – zoals duration en aandeel per type leningen – toegevoegd aan de Benchmark. De verschillende treasuryratio’s bieden in ieder geval nuttige inzichten om uw treasury-activiteiten verder te optimaliseren.

 

Incompany-training

In 2020 hebben we geconstateerd dat er bij veel deelnemers – ook op niveau van de Raad van Commissarissen – behoefte is aan een incompany-training over het duurzaam verdienmodel voor uw eigen corporatie. Deze incompany-trainingen gaan we in het 2e en 3e kwartaal van 2021 organiseren en zal afhankelijk van uw behoefte circa 2 tot 3 uur bedragen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om hier PE-punten voor te krijgen.

 

Tot slot

Wilt u weten hoe uw corporatie financieel presteert ten opzichte van de Benchmark, zowel nu als in de toekomst? Neem dan contact met ons of uw adviseur bij Thésor op en wij stellen voor u een Benchmark-rapport op met de gegevens van uw corporatie. U mag deze in het eerste kwartaal van 2021 van ons verwachten.

U kunt ook deelnemen aan de nog te organiseren bijeenkomsten. Hier krijgt u van ons binnenkort bericht over. Overigens is deelname aan de bijeenkomst geen verplichting. U kunt er ook voor kiezen om de Thésor Benchmark 2021 te bespreken in de treasurycommissie. Indien u hiernaast een in-company training (bijvoorbeeld voor de RvC) wenst, kunt u dit van tevoren aangeven bij ons.

 

 

Ruud Pijpers
Edwin Schut
Bert Kampen