HEMA lijkt net als de overige detailhandel fors geraakt door Corona. Het noodlijdende warenhuis heeft een flinke tik gehad als gevolg van instortende verkopen. De overheid overweegt financiële steun en heeft afgelopen vrijdag alvast een proefballonnetje opgelaten door het nieuws te laten lekken via het FD. Deze kopt gelijk al ‘mogelijke staatssteun HEMA wringt’. ‘Is HEMA het voorland van woningcorporaties?’

 

HEMA vol met schulden

Wie is er niet groot geworden met de tompoucen, ondergoed en rookworsten van de HEMA? Ieder zichzelf respecterend dorp heeft haar eigen HEMA en we lopen er met z’n allen mee weg. En niet alleen wij, ook private equity, want HEMA heeft in het verleden altijd mooie winsten laten zien. Eén van de laatste eigenaren, LION Capital heeft het bedrijf volgestopt met schulden en eind 2018 doorverkocht aan Marcel Boekhoorn. HEMA verkeert vanwege deze hoge schuldenlast al langer in zwaar weer, de onverkochte rookworsten hebben mogelijk het laatste duwtje gegeven, maar waren zeker niet de belangrijkste oorzaak[1]. We hebben het hier in de kern over een te stevig gefinancierd bedrijf dat inmiddels aanklopt bij de overheid voor financiële steun.

 

Woningcorporaties, vol met … schulden

Woningcorporaties zijn gelukkig door de Aw en WSW aan banden gelegd wat betreft het maximum van hun schuldenlast. De zogenaamde Loan to Value (LTV) mocht tot voor kort maximaal 75% bedragen en is kort geleden verhoogd naar 85%. Deze verhoging was niet zomaar. De LTV was het meest knellende kengetal waar het ging om het doen van extra investeringen. Immers voor extra investeringen moet extra worden geleend. De rentebetaling is zeker met de huidige lange rente die de 0% nadert zeker geen probleem. Maar ja, die schuld die drukt zo op de LTV. De oplossing was snel gevonden, een 10% hogere norm voor de LTV.

 

Rapport Effecten van de verhuurderheffing op het wonen in Nederland

Uit het onlangs verschenen rapport[2] komt duidelijk naar voren dat er bij woningcorporaties onvoldoende ruimte is om te investeren. De inzet van de operationele kasstroom voor niet-rendabele investeringen is noodzakelijk om het verlies van de investering te dekken. De minister reageert hierop in een schrijven[3] aan de Tweede Kamer met onder meer: ’De huidige mede op kasstromen gebaseerde financiële (leen)ruimte wordt daarmee buiten beschouwing gelaten, terwijl die sectorbreed voldoende is om (extra) investeringen te doen.’

Minister Ollongren zou ik graag willen zeggen dat je niet anders kunt dan deze leenruimte buiten beschouwing te laten. De rente blijft immers niet eeuwig rond de nul procent. Daarnaast is de operationele kasstroom bedoeld om het bezit en de kwaliteit van dat bezit op peil te houden. Om te kunnen investeren in projecten die zichzelf verre van bedruipen, om te kunnen investeren in onrendabele sociale huurwoningen, om van woningcorporaties niet een volgende HEMA te maken.

 

 

Richard Wamelink

 

[1] In nov ‘19 werd dit reeds voorspeld door het Britse analistenbureau Everest Research. Zie: https://fd.nl/ondernemen/1323242/hema-krijgt-volgend-jaar-grote-liquiditeitsproblemen