Woningcorporaties besparen jaarlijks €630 mln. dankzij het garantiestelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat blijkt uit een berekening van de Rijksuniversiteit Groningen en Bank Nederlandse Gemeenten. Corporaties kunnen onder het stelsel goedkoper lenen doordat banken bij faillissement van een klant een beroep op het stelsel kunnen doen.

 

Onderzoekers Jacob Veenstra van de RUG en Bernard van Ommeren van BNG stellen in een artikel in ESB dat woningcorporaties jaarlijks €700 mln. besparen door lagere rentekosten. Daar staan jaarlijks gemiddeld €70 mln. aan kosten tegenover doordat geld moet worden uitgekeerd aan corporaties die failliet dreigen te gaan. Netto blijft een voordeel over van €630 mln. Per corporatiewoning gaat het om een bedrag van €260 ofwel een halve maand huur.

 

De onderzoekers waarschuwen dat een hervorming van het stelsel de sector honderden miljoenen per jaar kan kosten.