Het is bij veel banken weer revisietijd. Al langer speelt dat banken (ongebruikte) faciliteiten graag uit de boeken halen. Mocht de faciliteit toch behouden blijven dan is een bereidstellingsprovisie (soms ook tegen hogere tarieven) vaak onontkoombaar. Hierbij kunnen meerdere vragen naar boven komen, zoals:

 

  • Is de faciliteit überhaupt nodig?
  • Wat is de gewenste omvang van liquiditeiten en faciliteiten?
  • Wat zijn de kosten van het aanhouden van een buffer?
  • Waar mag u de middelen stallen en welk risico loopt u daarbij?
  • Zijn de tarieven marktconform?
  • Zijn eventuele bankconvenanten haalbaar en reëel?
  • Bestaan er ook alternatieve oplossingen?

 

Met andere woorden hoe gaat u om met werkkapitaal en liquiditeitenbeheer?

 

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.