Afwijken aflossingspatroon interne lening DAEB/niet-DAEB mag

Versneld aflossen op de interne lening was al mogelijk; nu staat de Aw ook – onder voorwaarden – toe dat u minder aflost op uw ingediende aflossingspatroon (in scheidingsplan) van de interne lening, mits:

 

  • beide takken blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen (ratio’s) EN
  • aan de wettelijke minimale aflossingsverplichting wordt voldaan (Aw monitort dit) EN
  • de wijziging wordt vooraf gemeld bij de Aw (vergunningsplichtig).

 

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Woningwet is er meer aandacht voor de Middenhuur en ook opgenomen in het Regeerakkoord. De wetgever wil dat het voor woningcorporaties eenvoudiger wordt om middenhuurwoningen te realiseren als dat op lokaal niveau gewenst is. Daartoe worden dit najaar in de wetgeving een aantal wijzigingen ingediend:

 

  • de rendementseis op projectniveau wordt bijgesteld naar 0% (RTiV in werking per 1 oktober 2018),
  • de werkzaamheden waarvoor geen marktinteresse is worden uitgezonderd (BTiV) en
  • de regels voor huisvestingsverordening en markttoets, het rendement op portefeuilleniveau worden verduidelijkt en de procedure wordt versneld (Wet Maatregelen middenhuur).

 

Om externe financiering voor investeringen in de niet-DAEB tak te verkrijgen zijn ook interne middelen nodig.

Vorig jaar heeft u goedkeuring ontvangen van de Aw/ILT voor uw scheidingsplan. Hierin is meestal een interne lening verstrekt van de DAEB-tak aan de niet-DAEB tak. Velen van u hebben in het scheidingsplan een aflossingspatroon op de interne lening opgenomen, dat sneller aflost (bijvoorbeeld in 5 jaar of 15 jaar) dan het wettelijk minimum. Het wettelijk minimum is vastgesteld op het aflossingspatroon van de geborgde leningenportefeuille op 31 december 2016, waarbij in ieder geval aan het eind van iedere vijf jaarsperiode het minimale aflossingsbedrag gerealiseerd wordt. Een aanpassing in het aflossingspatroon van de interne lening is een van de mogelijkheden om interne middelen vrij te maken.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon bij Thésor.