Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)  hebben op 10 juni jl. een update van het Model Reglement Financieel beleid en beheer (verder: het Reglement) beschikbaar gesteld. De Autoriteit woningcorporaties (verder: Aw) heeft op 13 juni jl. een nieuwe Q&A lijst gepubliceerd.

 

Wij vragen u kennis te nemen van de aandachtspunten. Mocht u vragen hebben over het Reglement en/of uw Treasurystatuut, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Thésor.