Op 21 februari hebben we de training ‘Financieringsstrategie voor woningcorporaties’ voor de eerste maal mogen verzorgen. We hebben de verschillende onderwerpen die aan de orde moeten komen in een financieringsstrategie de revue laten passeren en hebben de cursisten verschillende afwegingen laten maken.

 

We hebben laten zien dat blind varen op opgelegde ratio’s de nodige risico’s met zich meebrengt en dat een succesvolle financieringsstrategie een vastgoedstrategie en gefundeerd financieel beleid nodig heeft. Een goede financieringsstrategie draagt bij aan een optimale vermogensstructuur, zorgt ervoor dat de toegang tot de kapitaalmarkt behouden blijft en dat uw toekomstige investeringscapaciteit op peil blijft.

 

Wilt u ook meer inzicht in de financieringsstrategie en hoe deze in uw corporatie van toegevoegde waarde kan zijn, schrijf u dan nu in voor de training ‘Financieringsstrategie voor woningcorporaties’ op maandag 24 juni of dinsdag 29 oktober a.s.