Financieel beleid & sturing

Heeft u ook een grote investeringsopgave in uw werkgebied en is het onoverkomelijk dat een gedeelte van uw maatschappelijk vermogen wordt ingezet? Vraagt u zich dan ook af hoeveel van uw maatschappelijk vermogen wil ik maximaal inzetten en hou ik nog wel genoeg voldoende investeringscapaciteit over voor investeringen in de (verre) toekomst? Een goed gedegen financieel beleid biedt u hierbij houvast.

Het doel van het financieel beleid is waarborgen dat de (toekomstige) financiële positie van uw organisatie gezond blijft in de ogen van uw klanten, uw externe en interne toezichthouder, banken en overige belangenhouders. Daarom dat we bij de ondersteuning en advisering van uw treasurybeleid ook altijd naar het financieel beleid van uw organisatie kijken.

 

Sturen op kasstromen en vermogen

De normen in het financieel beleid bieden houvast om de financiële continuïteit van uw organisatie te borgen en de investeringscapaciteit op peil te houden, ook voor de verre toekomst. De belangrijkste sturingsnormen in uw financieel beleid zijn die van kasstromen en vermogen:

 

Sturen op kasstromen

Wanneer er een investeringsvoorstel ligt voor verduurzaming, aankoop, sloop en nieuwbouw dan wilt u als eerste weten: kan ik dat betalen? Daarvoor kijkt u allereerst naar de kasstromen van de organisatie. Het mooiste is als u met de inkomsten van een jaar de investeringen kunt betalen. Als dat niet lukt, dan is geld lenen een mogelijkheid. U zult dan wel jaarlijks de rente van de lening terug moeten kunnen betalen vanuit de exploitatiekasstroom. Als dat zo is, dan kun je de investering in principe betalen, maar tot hoever gaat u hierin?

 

Sturen op vermogen

U stuurt niet alleen op kasstromen, maar ook op vermogen. Wanneer duidelijk is dat de investeringen betaald kunnen worden, is de volgende stap om te bepalen of uw vermogen op peil blijft. Daarvoor zult u moeten bepalen wat het minimale noodzakelijke vermogen is. Als u alleen onrendabele projecten uitvoert, gaat uw vermogenspositie steeds verder achteruit. Dat hoeft niet direct een reden te zijn om direct te stoppen met investeren. Voor de korte termijn gaat het er vooral om dat het eigen vermogen niet te ver slinkt. Op de lange termijn is het zaak dat uw vermogen blijft monitoren en niet beneden een grens komt, want dat betekent dat u misschien te weinig buffers heeft om uw risico’s op te vangen en de investeringscapaciteit van uw organisatie te laag wordt.

Tot slot

Een goed en verantwoord financieel beleid is van belang om de financiële continuïteit van uw organisatie te waarborgen, ook voor de verre toekomst . Wilt u dat we uw financieel beleid onder de loep nemen, neem dan contact met ons op.