Werkt u bij een woningcorporatie en kunt u op één of meerdere van onderstaande vragen ‘ja’ antwoorden? Dan zou een financieringsstrategie toegespitst op uw organisatie goed van pas kunnen komen:

 • Heeft u de komende jaren een behoorlijke vastgoedopgave?
 • Kent uw leningenportefeuille de komende jaren veel aflossingen?
 • Wilt u uw leningenportefeuille goed laten aansluiten bij uw ondernemingsplan en portefeuillestrategie?
 • Gebruikt u de WSW normen als ondergrens of heeft u juist eigen (streef)normen, maar weet u niet of deze voor uw organisatie passend of juist berekend zijn?

 

Zomaar een aantal vragen waar u tegen aan kunt lopen en waar een financieringsstrategie antwoord op kan geven.

 

Waarom een financieringsstrategie?

De financieringsstrategie zorgt ervoor dat de gewenste financieringspositie en -structuur bereikt worden die passend zijn bij de lange termijn doelstellingen van de corporatie. Deze lange termijn doelstellingen van de corporatie komen voort uit het ondernemingsplan en de portefeuillestrategie. Deze zijn dan ook leidend voor de financieringsstrategie. Aangezien veel corporaties de komende jaren een behoorlijke vastgoedopgave hebben, biedt dit kansen om de gewenste financieringspositie en -structuur te bereiken. Dit zorgt namelijk voor:

 • Voldoende zekerheid en flexibiliteit;
 • Optimale financieringskosten binnen gegeven risicokader;
 • Waarborging investeringscapaciteit voor toekomst.

 

Opzet Financieringsstrategie

Voor het opstellen van een financieringsstrategie starten we met het maken van een risico-inschatting van uw portefeuillestrategie en transformatieprogramma en maken we inzichtelijk welke consequenties dit heeft voor (de financiële situatie van) uw corporatie. Belangrijk onderdeel hiervan is welke financieringsbronnen (operationele kasstroom, verkopen, dividend en externe financiering) worden aangesproken voor de realisatie van deze portefeuillestrategie. Aan de hand hiervan wordt in de financieringsstrategie, op basis van de huidige financieringsportefeuille, handvatten gegeven voor de inrichting van nieuwe (her)financiering. Denk daarbij (onder andere) aan:

 • Renterisico;
 • Opslagrisico;
 • Flexibiliteit (fixe versus variabel, kredietfaciliteiten);
 • Looptijden.

 

Wilt u een financieringsstrategie opstellen voor uw corporatie en wenst u onze expertise hiervoor te gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op.